Uitstroommonitor praktijkonderwijs

Definitie

De Sectorraad Praktijkonderwijs verzamelt, registreert en beheert de gegevens in het kader van het landelijk Uitstroommonitor praktijkonderwijs. Scholen leveren deze gegevens jaarlijks bij Sectorraad Praktijkonderwijs aan.

Peildatum

1 november

Verversingsdatum

december zijn de gegevens zichtbaar op Scholen op de kaart.

Leverancier

Sectorraad Praktijkonderwijs