Schoolsoortgroep (SSG)

Definitie

Schoolsoortgroep is een indeling die door DUO wordt gebruikt. Bij de vaststelling van de hoogte van de rijksbijdrage wordt in de bekostigingsformule onder andere gebruik gemaakt van de zogenaamde 'Gemiddelde Personeelslast' (GPL). In dit kader worden vier schoolsoortgroepen onderscheiden, waarbij de hoogte van de bekostigingscomponent GPL voor directie en leraren per groep verschilt. Afhankelijk van de verschillende opleidingen die aan een VO-instelling worden gegeven, is een school aan één van de vier schoolsoortgroepen toegerekend. Overeenkomstig de afspraak met de beleidsdirectie VO is, analoog aan de bekostiging, bij het beleidsterrein VO onderscheid gemaakt tussen de schoolsoortgroepen 1 tot en met 4.

Hieronder staan de schoolsoortgroepen beschreven:

Toelichting

Alleen belangrijk voor de indicator financiën.

Mogelijke waarde

schoolsoortgroep 1 = scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, scholen voor praktijkonderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit ten minste twee van deze schoolsoorten, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 1).
schoolsoortgroep 2 = scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholengemeenschappen bestaande uit een combinatie van deze scholen (SSG 2).
schoolsoortgroep 3 = scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 3).
schoolsoortgroep 4 = scholengemeenschappen bestaande uit scholen voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, scholen voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en scholen voor voorbereidend beroepsonderwijs, al dan niet in combinatie met scholen voor praktijkonderwijs of scholen voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, inclusief het leerwegondersteunend onderwijs (SSG 4).