Kalenderjaar

Definitie

Een kalenderjaar is een periode van precies één jaar, beginnende op 1 januari en eindigend op de laatste dag van december. Deze indeling wordt gebruikt voor o.a. financiële indicatoren.