Schooladvies

Definitie

Sinds het schooljaar 2014-2015 baseren scholen voor voortgezet onderwijs de toelating van leerlingen op het schooladvies. Middelbare scholen mogen toelating dan niet meer af laten hangen van het resultaat van de eindtoets.

Toelichting

Basisscholen geven in een schooladvies aan welk type voortgezet onderwijs het beste bij een leerling past. Daarbij kijkt de school onder andere naar:

Basisscholen nemen de verplichte eindtoets af tussen 15 april en 15 mei. Maar basisscholen hebben vóór 1 maart al een schooladvies gegeven. Middelbare scholen laten leerlingen op basis van dit schooladvies toe tot een van de schooltypen in het voortgezet onderwijs.

Als een leerling de eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het schooladvies heroverwegen. De basisschool kan ervoor kiezen het schooladvies aan te passen, ook als het om een 'half' schoolniveau gaat. Een havo-advies kan bijvoorbeeld een havo/vwo-advies worden.

(Bron: ocw)

Is relevant begrip voor

Schooladvies en plaatsing