Zorgcategorie

Definitie

Zorgcategorie behorend bij de toelaatbaarheidsverklaring van de (v)so-leerling. Ook wel bekend als bekostigingscategorie. Er zijn drie categorieën: hoog, midden en laag (soms ook wel aangeduid met 1, 2 en 3). Categorie laag is ongeveer gelijk aan de oude bekostiging voor zmlk (zeer moeilijk lerende kinderen) en lz (langdurig zieken) in cluster 3 en cluster 4. Categorie midden is ongeveer gelijk aan de oude bekostiging voor lg (lichamelijk gehandicapt). Categorie hoog is ongeveer gelijk aan de oude bekostiging voor mg (meervoudig gehandicapt).

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen
Deelnamepercentage
Deelnamepercentage
Peildatum 1 februari
Peildatum 1 februari