Vavo

Definitie

Voortgezet algemeen Volwassenen onderwijs is gesubsidieerd voortgezet onderwijs voor leerlingen die 18 jaar of ouder zijn en onder bepaalde voorwaarden ook voor 16- en 17-jarigen. Het vavo biedt opleidingen vmbo-tl, havo en vwo. De wijze van examinering en de diploma's zijn vrijwel gelijk aan die in het reguliere voortgezet onderwijs.

Toelichting

Vavo leerlingen worden niet meegenomen in de berekeningen van de indicatoren. Vavo leerlingen die van het regulier onderwijs naar het vavo gaan, worden alleen gebruikt in de berekening van de bovenbouwsnelheid.

Is relevant begrip voor

Algemene gegevens school
De leerlingen
Overgaan en zittenblijven