Basisregistratie Instellingen (BRIN)

Definitie

In de Basisregistratie Instellingen (BRIN) geeft DUO een overzicht van alle scholen en de hiermee samenhangende instellingen. DUO actualiseert dit bestand dagelijks.

Is relevant begrip voor

Aanbod
Algemene gegevens school
Bestuur
De leerlingen
Doorstroom naar vervolgonderwijs
Examencijfers
Instellingsniveau
Overgaan en zittenblijven
Profielkeuze
Schooladvies en plaatsing
Schoolcode Vensters
Slaagpercentage