Havo

Definitie

De havo bereidt leerlingen voor op een studie in het hoger beroepsonderwijs (hbo). De havo (hoger algemeen voortgezet onderwijs) duurt 5 jaar.

Toelichting

In de onderbouw (klas 1 en 2) van de havo volgen leerlingen de volgende verplichte vakken:

Iedere havo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

Zit een leerling in de bovenbouw van havo (klas 4 en 5)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

(Bron: ocw)

Is relevant begrip voor

Aanbod