Schooljaar

Definitie

De term schooljaar wordt gebruik om aan te duiden hoelang een leerjaar duurt. Dit loopt in Nederland van 1 augustus van een bepaald jaar tot 31 juli van het jaar daarop.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen
Deelnamepercentage
Deelnamepercentage
Geschillen
Geschillen
Gewichtenleerlingen
Instroom vanuit primair onderwijs
Leerlingen in apc-gebieden
Peildatum 1 februari
Peildatum 1 februari
Percentage leerlingen cluster 1 en 2
Percentage leerlingen cluster 1 en 2
Toelaatbaarheidsverklaringen
Toelaatbaarheidsverklaringen
Uitstroom naar vervolgonderwijs
Uitstroom naar voortgezet onderwijs
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen naar mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen
Verplaatsingen vanaf mijn scholen