ProZO!-vragenlijst

Definitie

Praktijkonderwijsscholen kunnen de leerlingen en oudertevredenheid meten via de ProZO!-vragenlijst. Sectorraad Praktijkonderwijs levert jaarlijks de tevredenheidsgegevens uit de ProZO!-vragenlijst van ouder- en/of leerlingtevredenheid en/of sociale veiligheid aan Vensters.

Peildatum

Voor het in beeld brengen van de leerlingtevredenheid op Scholen op de kaart geldt de afname 1 november - 30 april.

Verversingsdatum

Elke maand levert Sectorraad Praktijkonderwijs nieuwe gegevens aan Vensters.