CentERdata (TiU)

Definitie

CentERdata is een non-profit onderzoeksinstituut, gevestigd op de campus van Tilburg University (TiU).

Toelichting

CentERdata is verantwoordelijk voor de uitvoering van Integrale Personeelstelling Onderwijs (IPTO). Dit is een telling op alle scholen in het voortgezet onderwijs (vo), exclusief praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs, waarbij voor al het lesgevend personeel gegevens worden verzameld omtrent de lessen die men geeft. Hierdoor is van elke docent in het vo bekend hoeveel uur hij of zij een bepaald vak geeft.