Zorgleerling

Definitie

Zorgleerlingen zijn leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Bijvoorbeeld, vanwege een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of leerstoornis.