1CijferPO

Definitie

Op grond van richtlijnen voor structurele gegevensleveringen met betrekking tot leerling- en vakgegevens ontvangt DUO informatie uit verschillende bronnen. De gegevens zijn vastgelegd op individueel niveau. DUO verrijkt de primaire gegevens door deze in verband te brengen met gegevens uit andere bronnen. De verrijking houdt in dat er 1cijferattributen worden toegevoegd aan de primaire gegevens. Met de verrijkte gegevens maakt DUO informatieproducten voor de verschillende afnemers en voert ze analyses uit. Door afspraken te maken over de verrijking van de gegevens wordt bereikt dat gegevens eenduidig zijn gedefinieerd.

Voor het lopende schooljaar wordt gerekend met de 1e voorlopige telling van leerlingaantallen. De basis hiervan is BRON. De gegevens worden verwerkt tot het 1CijferPO-bestand. Het meest recente jaar heeft betrekking op de voorlopige gegevens zoals die in oktober/november van het betreffende schooljaar in BRON zijn opgenomen. De andere jaren bevatten de definitieve gegevens (stand juli). Alle bestanden gaan uit van geldige inschrijvingen op 1 oktober.

Het 1CijferPO-bestand wordt gebruikt bij de berekening voor meerdere indicatoren op Scholen op de kaart.

Peildatum

1 oktober

Verversingsdatum

Eind december/ begin januari zijn de indicatoren die zijn gebaseerd op het 1cijferPO-bestand beschikbaar op Scholen op de kaart. Het is dan mogelijk om een toelichting te schrijven, de gegevens te controleren en te publiceren op Scholen op de kaart. De gepubliceerde gegevens zijn dan zichtbaar op Scholen op de kaart. Na twee maanden worden deze indicatoren voor alle scholen automatisch gepubliceerd.