Vmbo

Definitie

Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)

Toelichting

Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) duurt 4 jaar en kent 4 leerwegen (vmbo-b, vmbo-k en vmbo-(g)t). Deze leerwegen verschillen van elkaar in niveau en omvang van beroepsgericht en theoretisch onderwijs. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een opleiding in het mbo. Soms kunnen leerlingen na het vmbo doorstromen naar de havo.

Is relevant begrip voor

AOC
Aanbod
Leerweg vmbo