Bekostigd door swv

Definitie

Bekostigd door swv is een filteroptie binnen de groep so-leerlingen die schoolgaand zijn binnen het samenwerkingsverband. Het dient om bij de so-leerlingen die schoolgaand zijn binnen het swv een selectie te kunnen maken van degenen die juist wel of juist niet ook door datzelfde swv worden bekostigd. Met 'door het swv bekostigd' bedoelen we dat het swv voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring heeft afgegeven.

Is relevant begrip voor

Aantal leerlingen
Aantal leerlingen