Vwo

Definitie

Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs

Toelichting

Het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo) bereidt leerlingen voor op een studie aan de universiteit. Het vwo duurt 6 jaar.

Het vwo kan worden onderverdeeld in:

Dit onderscheid is echter niet systematisch: sommige scholen verzorgen gymnasium (dat wil zeggen: vwo met de vakken Latijn en Grieks) en noemen dit gymnasium, andere scholen verzorgen deze vakken maar noemen de opleiding lyceum of vwo. Het onderscheid zoals weergegeven is conform de registratie die besturen binnen BRIN hebben opgegeven.

Verplichte vakken in de onderbouw vwo zijn:

Iedere vwo-leerling heeft de volgende verplichte vakken in de bovenbouw:

Zit een leerling in de bovenbouw van vwo (klas 4, 5 en 6)? Dan kan hij kiezen uit 4 richtingen (profielen):

(Bron: ocw)

Is relevant begrip voor

Aanbod