VO-raad

Definitie

Voortgezet Onderwijs Raad.

Toelichting

De VO-raad is een sectororganisatie voor het voortgezet onderwijs. Zij vertegenwoordigt de VO-besturen in Nederland. De raad zet zich in voor het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de schoolbesturen in het voortgezet (speciaal) onderwijs. De Vo-raad behartigt de belangen van het voortgezet onderwijs bij overheid, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Daarnaast bevordert het de kwaliteit van het onderwijs door schoolbestuurders en schoolleiders te faciliteren bij het vervullen van hun taak.