Vmbo-(g)t

Definitie

Vmbo Gemengde leerweg (ook wel vmbo-gl genoemd)

Toelichting

Bij Vensters worden gemende leerweg (vmbo g) en theoretische leergweg (vmbo-t) samengevoegd. Bij deze leerwegen bereiden leerlingen voor op de vak-en middenkaderopleidingen op niveau 3 en 4 van het mbo.

Is relevant begrip voor

Aanbod