Vervangingskosten

Definitie

Bij scholingsuitgaven zijn dit de de kosten die gemaakt worden om de werknemer die afwezig is vanwege scholing, te vervangen.