Vrijstellingen

Definitie

De indicator Vrijstellingen toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal vrijstellingen per schooljaar. De vrijstellingen worden weergegeven per artikel op grond waarvan de vrijstelling is verleend.
In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.
Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het vo- samenwerkingsverband getoond.

Toelichting

Vrijstellingen

Vrijstellingen artikel 5 onder a

Het aantal jongeren met een vrijstelling omdat zij op lichamelijke of psychische gronden ongeschikt zijn om op een school te worden ingeschreven.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'.
De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

 

Vrijstellingen artikel 5 onder b

Het aantal jongeren met een vrijstelling op grond van bezwaren tegen de richting van de scholen binnen redelijke afstand van de woning.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'.
De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

 

Vrijstellingen artikel 5 onder c

Het aantal jongeren met een vrijstelling op grond van het ingeschreven zijn bij een onderwijsinstelling buiten Nederland en het geregeld bezoeken daarvan.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen of bij degenen die nog geen onderwijs volgden 'geen onderwijs'.
De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

 

Vrijstellingen artikel 15

Het aantal kwalificatieplichtige jongeren dat een vrijstelling heeft gekregen vanwege bijzondere omstandigheden, waarbij is aangetoond dat de jongere op andere wijze voldoende onderwijs geniet.

Bij onderwijssoort het laatst genoten onderwijs invullen. De gemeente telt alle jongeren:
- die op 1 augustus [jaar t-1] in hun gemeente woonden én over een vrijstelling beschikten, en
- alle jongeren waar de gemeente na die datum een vrijstelling voor heeft afgegeven die geldt voor het schooljaar [jaar t-1]-[jaar t].

Berekening

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij een PO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'.
Het reformatorisch samenwerkingsverband (PO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.
Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Onderwijssoort

bao en sbo
so en vso
geen onderwijs
onbekend

Databron

DUO