Leerlingen in apc-gebieden

Definitie

De indicator Leerlingen in apc-gebieden toont het percentage leerlingen dat woont in een armoedeprobleemcumulatiegebied. Dit geeft zicht op het aantal achterstandsleerlingen binnen uw swv.

Toelichting

De indicator is gebaseerd op de apc-indeling van 2009. Dit is dezelfde indeling die ook voor de bekostiging wordt gebruikt.

Onderwijssoort

vmbo/havo/vwo
pro

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)