Geschillen

Definitie

De indicator Geschillen toont het aantal klachten, bezwaarschriften, beroepsprocedures en geschillen waarmee uw swv in een schooljaar te maken kreeg.

Toelichting

Berekening

Het aantal opgegeven klachten en geschillen wordt afgezet tegen de grootte van uw swv. Het aantal klachten en geschillen wordt weergegeven in aantal per 1000 (duizend) leerlingen.

Vergelijkingsgroep

Alle andere samenwerkingsverbanden die ook de indicator hebben ingevuld.

Databron

Decentraal: de gegevens worden ingevuld door samenwerkingsverbanden zelf.