Kwaliteitszorg en schoolplan

Definitie

Deze indicator toont het schoolplan, een omschrijving van de doelen in het schoolplan en een omschrijving over de manier waarop de resultaten van die doelen behaald en gemonitord worden. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De indicator Kwaliteitszorg en schoolplan sluit aan bij de doelen in het inspectiekader en is een verplicht onderdeel van de schoolgids.

Berekening

De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Basisinformatie

Om deze indicator te kunnen publiceren moet de school in ieder geval een schoolplan uploaden en antwoord geven op de vragen 'Welke doelen staan omschreven in uw schoolplan?' en 'Hoe bereikt u de doelen en hoe houdt u daar zicht op?'.

Vergelijkingsgroep

De benchmark is niet van toepassing op deze indicator.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.