Leerlingtevredenheid

Definitie

De indicator Leerlingtevredenheid toont informatie over de tevredenheid van de leerlingen. Het gaat om de resultaten van het onderzoek met de Vensters-vragenlijst onder leerlingen uit de groepen 6/7/8 of 7/8 of een document van de tevredenheidsonderzoeken van een ander onderzoek om de resultaten van de bevraagde leerlingen. Het gaat om leerlingen in de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De Vensters-vragenlijst bestaat uit 22 vragen. Alleen de vragen over de tevredenheid van de leerlingen worden getoond in de indicator. Dit zijn onderstaande vragen:

Over school

 1. Hoe vind je het op school?

Leerlingtevredenheid en sociale veiligheid

 • Heel leuk
 • Leuk
 • Gaat wel
 • Niet zo leuk
 • Helemaal niet leuk
 1. Hoeveel contact heb je met je klasgenoten?

Sociale veiligheid

 • Heel veel
 • Veel
 • Een beetje
 • Weinig
 1. Hebben jullie een leuke klas?

Leerlingtevredenheid en sociale veiligheid

 • Altijd
 • Vaak
 • Soms
 • Nooit
 1. Vind je het leuk om met de kinderen in jouw klas om te gaan?

Leerlingtevredenheid en sociale veiligheid

 1. Heb je het gevoel dat mensen op school het fijn vinden dat jij er bent?

Sociale veiligheid

Veilig voelen op school

 1. Hoe veilig voel je je op of rond school?

Sociale veiligheid

 • Heel erg onveilig
 • Onveilig
 • Niet onveilig, niet veilig
 • Veilig
 • Heel veilig
 1. Zijn er plekken op school of rond school waar je je wel eens niet veilig voelt?

Sociale veiligheid

 • Nee, ik voel me overal op school veilig
 • Ja, op sommige plekken
 • Weet ik niet
 1. Op welke plekken voel je je wel eens niet veilig?

Sociale veiligheid

 • In de klas
 • Op de gangen
 • Bij de toiletten
 • In de gymzaal
 • Op het schoolplein
 • Bij de fietsenstalling / fietsenrekken
 • Rondom de school
 • Op een andere plek

Gepest worden en vervelende dingen (zelf meemaken)

 1. Word je (wel eens) gepest op school?

Sociale veiligheid

 • Elke dag
 • Elke week, maar niet elke dag
 • Soms, maar niet elke week
 • Bijna nooit
 • Nee, helemaal nooit
 1. Op welke manier word je gepest op school?

  Bij ‘Nee, helemaal nooit’ op vraag 9 wordt deze vraag niet gesteld.

Sociale veiligheid

 • Persoonlijk (bijv. mondeling of aanraken)
 • Via briefjes
 • Via telefoongesprekken
 • Via berichten of plaatjes op internet of telefoon (bijv. WhatsApp, Facebook of e-mail)
 • Op een andere manier
 1. Word je wel eens uitgescholden door kinderen op school?

Sociale veiligheid

 • Elke dag
 • Elke week, maar niet elke dag
 • Soms, maar niet elke week
 • Bijna nooit
 • Nee, helemaal nooit
 1. Worden er wel eens expres spullen van jou kapot gemaakt op school?

Sociale veiligheid

 1. Worden er wel eens spullen van jou gestolen op school?

Sociale veiligheid

 1. Word je wel eens expres buitengesloten door kinderen op school?

Sociale veiligheid

 1. Ben je wel eens bang voor andere kinderen op school?

Sociale veiligheid

 1. Doen kinderen op school je wel eens expres pijn (bijv. schoppen, slaan)?

Sociale veiligheid

De lessen op school

 1. Ben je tevreden over wat je leert op deze school?

Leerlingtevredenheid

 • Helemaal niet
 • Niet
 • Erg
 • Heel erg
 • Weet ik niet
 1. Vind je de regels op school duidelijk?

Leerlingtevredenheid

 1. Ben je tevreden over de uitleg van je juf of meester?

Leerlingtevredenheid

 1. Vertelt je juf of meester je duidelijk wat je goed of fout doet?

Leerlingtevredenheid

 1. Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?

Leerlingtevredenheid

Rapportcijfer

 1. Welk rapportcijfer geef je de school?

Leerlingtevredenheid

 • 1-10
 • Weet ik niet

Berekening

De vragenlijsten worden afgenomen op een 4-puntsschaal en op een 5-puntsschaal en omgerekend naar een 10-puntsschaal. Alleen de vraag naar het rapportcijfer is hierop een uitzondering, die wordt al afgenomen in de 10-puntsschaal.

Omrekening van de overige vragen op een 4-puntsschaal gebeurt volgens de volgende formule: 3 x score in 4-puntsschaal - 2. Omrekening van de vragen op een 5-puntsschaal gebeurt volgens de volgende formule 2,25 * (score – 1) + 1

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Vergelijkingsgroep

De benchmark wordt vastgesteld over alle scholen die de resultaten hebben gepubliceerd. De benchmark wordt vastgesteld door de gemiddelde score van de scholen bij elkaar op te tellen en te delen door het aantal scholen.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school of door een onderzoeksbureau dat de onderzoeken afneemt. De afnameperiode van het tevredenheidsonderzoek loopt elk schooljaar van 1 november tot en met 30 april. Er zijn verschillende onderzoeksaanbieders van tevredenheidsonderzoeken aangesloten bij Vensters. Op https://www.vensters.nl/tevredenheidsmeting-po staat een overzicht. Wanneer een school een onderzoek heeft afgenomen bij een van de bureaus is het mogelijk om de gegevens automatisch door te sturen naar Vensters.

Validiteit en betrouwbaarheid

De vragenlijsten zijn opgesteld in samenwerking met onderzoeksbureau Oberon en aangepast in een samenwerking met Praktikon. De afname gebeurt online en wordt uitgevoerd door de scholen zelf of een door de scholen ingehuurd bureau.