Ondersteuning van leerlingen

Definitie

De indicator Ondersteuning van leerlingen bevat het schoolondersteuningsprofiel van de school als download en samenvatting en informatie over de specialisten op de school. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

Het uploaden van het schoolondersteuningsprofiel en een toelichting/samenvatting daarop. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Ook het contact met de ouders hierover komt aan bod. Leerlingen met een extra ondersteuningsvraag hebben die ondersteuning nodig vanwege bijvoorbeeld een lichamelijke- of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, een gedragsprobleem of een leerstoornis.

Berekening

De berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Welke specialisten binnen een school aanwezig zijn, plus het aantal dagdelen per week:

Op de schoolpagina worden alleen de specialisten getoond die op een school aanwezig zijn.

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.