Tussentijdse resultaten

Definitie

De indicator Tussentijdse resultaten toont welke plaats de tussentijdse resultaten innemen in het onderwijsproces. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo) en speciaal basisonderwijs (sbo).

Toelichting

De indicator Tussentijdse resultaten toont welke plaats de tussenresultaten hebben in het onderwijsproces. En hoe deze worden gerealiseerd.

Berekening

Niet van toepassing

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.