Missie en visie

Definitie

De indicator Missie en visie toont een profiel van de school. De school kiest kernwoorden en een toelichting van de missie en visie. Het gaat om de onderwijstypes basisonderwijs (bo), speciaal basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs (so).

Toelichting

De indicator Missie en visie van de school bevat kernwoorden, de missie en visie en aan welke onderdelen hieruit de school in het schooljaar prioriteit stelt. De school kan optioneel ook aangeven hoe invulling wordt gegeven aan de identiteit. Waar staat de school bijvoorbeeld voor?

Berekening

Een berekeningswijze is niet van toepassing op deze indicator.

Basisinformatie

De basisinformatie die voor alle scholen op scholenopdekaart.nl wordt getoond:

Extra informatie

De extra informatie die niet standaard op scholenopdekaart.nl wordt getoond, maar die scholen wel kunnen tonen:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.