Schooladvies en plaatsing*

Definitie


*. Deze indicator wordt nog niet getoond op scholenopdekaart.nl, de tekst op deze pagina wordt op een later moment aangepast.
De indicator Schooladvies en plaatsing toont of de leerlingen op de school in leerjaar 3 op, boven of onder hun basisschooladvies zitten.

Berekening

In de berekening worden alle leerlingen van leerjaar 3 en afkomstig uit het bekostigd po meegenomen. Vervolgens wordt gekeken welke positie deze leerlingen hebben ten opzichte van het basisschooladvies . Deze positie wordt vertaald naar drie categorieën: op, boven en onder advies.

Voorbeelden:

Alleen leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op de betreffende school zitten, worden meegenomen in de berekening.
Leerlingen die versnellen, bijvoorbeeld van leerjaar 1 naar 3 en van leerjaar 2 naar 4 worden meegenomen in de berekening van deze indicator. 

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met dezelfde schoolsamenstelling.

ManagementVenster

Meer informatie over Schooladvies en plaatsing is te vinden in het Managementrapport Instroom vanuit basisonderwijs .

Het schoolrapport toont de volgende gegevens:

Het bestuursrapport toont de volgende gegevens:

Uitzondering

De volgende leerlingen worden buiten beschouwing gelaten:

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO . Het databestand Doorstroommonitor ‘po-vo’ bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor po en vo waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs vanaf 2003 de onderwijsroute kan worden gevolgd. Het 1CijferVO-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De 1CijferVO-bestanden worden door DUO per schooljaar opgemaakt.

Actualisatie

Rond mei ontvangt Vensters van DUO de gegevens voor het berekenen van de schooladvies en plaatsing. Verschillende bestanden worden aan elkaar gekoppeld waardoor het schooljaar iets achterloopt op de andere indicatoren. Houd het nieuws van Vensters in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) . De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.