Schooladvies en plaatsing

Definitie

De indicator Schooladvies en plaatsing toont het percentage leerlingen dat in leerjaar drie boven, op of onder hun basisschooladvies zit. Deze indicator wordt op Scholen op de kaart getoond in het hoofdstuk Resultaten.

Berekening

In de berekening worden alle leerlingen van leerjaar 3 en afkomstig uit het bekostigd primair onderwijs meegenomen. Vervolgens wordt gekeken welke positie deze leerlingen hebben ten opzichte van het basisschooladvies. Deze positie wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies.

Voorbeelden:

Alleen leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op de betreffende school zitten, worden meegenomen in de berekening. Leerlingen die versnellen, bijvoorbeeld van leerjaar 1 naar 3 en van leerjaar 2 naar 4 worden meegenomen in de berekening van deze indicator.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit scholen met hetzelfde onderwijsaanbod.

ManagementVenster

Meer informatie over Schooladvies en plaatsing is te vinden in het Managementrapport Instroom vanuit basisonderwijs, op school en bestuursniveau.

Het schoolrapport toont de volgende gegevens:

Het bestuursrapport toont de volgende gegevens:

Uitzondering

De volgende leerlingen worden buiten beschouwing gelaten:

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door DUO. Het databestand Doorstroommonitor po-vo bevat de gekoppelde gegevens van de verschillende 1Cijfer-bestanden voor po en vo, waarin voor elke onderwijsdeelnemer in het bekostigd onderwijs de onderwijsroute kan worden gevolgd. DUO steklt het 1CijferVO-bestand ieder schooljaar samen uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN).

Actualisatie

Rond mei ontvangt Vensters van DUO de gegevens voor het berekenen van Schooladvies en plaatsing. Verschillende bestanden worden aan elkaar gekoppeld, waardoor het schooljaar iets achterloopt op de andere indicatoren. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt ieder schooljaar samengesteld met gegevens uit de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratiegegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens.