Kernwoorden

Definitie

De indicator Kernwoorden toont vijf kernwoorden van de school. De kernwoorden staan op Scholen op de kaart bij ‘Kenmerken van de school’ in het hoofdstuk Over de school.

Toelichting

Aan de hand van vijf kernwoorden en een toelichting worden de kenmerken van de school weergegeven.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Databron

Dit is een decentrale indicator. De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van deze indicator.