Behaalde diploma's en certificaten (praktijkonderwijs)

Definitie

De indicator Behaalde diploma's en certificaten toont hoeveel leerlingen in het voorgaande schooljaar een diploma, (branche)certificaat en/of een Boris praktijkverklaring in het praktijkonderwijs hebben gehaald. Op Scholen op de kaart wordt deze indicator getoond bij ‘Diploma’s en certificaten praktijkonderwijs’ in het hoofdstuk Resultaten.

Berekening

De berekeningen (percentages en vergelijkingsgroep) worden gedaan door Vensters VO.

Het percentage leerlingen met een behaald diploma = het aantal uitgestroomde leerlingen (de einduitstroom) met een behaald diploma (eventueel behaald als extraneus bij een mbo-instelling) gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (de einduitstroom) en vermenigvuldigd met 100.

Het percentage leerlingen met behaalde (branche)certificaten = het aantal uitgestroomde leerlingen (de einduitstroom) met een behaald (branche)certificaat gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (de einduitstroom) en vermenigvuldigd met 100.

Het percentage leerlingen met een behaalde Boris praktijkverklaring = het aantal uitgestroomde leerlingen (de einduitstroom) met een behaalde Boris praktijkverklaring gedeeld door het totaal aantal uitgestroomde leerlingen (zijnde einduitstroom) en vermenigvuldigd met 100.

Het aantal uitgestroomde leerlingen = het totaal aantal leerlingen einduitstroom dat door een school is ingevoerd in de landelijke uitstroommonitor.

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

Extra informatie

Vergelijkingsgroep

De vergelijkingsgroep voor deze indicator bestaat uit alle scholen voor praktijkonderwijs die de landelijke uitstroommonitor van de Sectorraad Praktijkonderwijs hebben ingevuld.

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit de landelijke uitstroommonitor van de Sectorraad Praktijkonderwijs. Scholen voeren jaarlijks gegevens in van leerlingen die de school voor praktijkonderwijs dat schooljaar hebben verlaten. Deze gegevens zijn verdeeld in de volgende categorieën: achtergrondkenmerken, de leerling tijdens het praktijkonderwijs, bestemming leerlingen, begeleiding na uitstroom.

Actualisatie

Begin december ontvangt Vensters van de Sectorraad Praktijkonderwijs de gegevens van de uitstroommonitor. Hou de Vensters-nieuwsbrief in de gaten voor de exacte datum.

Validiteit en betrouwbaarheid

Bij de beoordeling van de leerresultaten van de leerlingen in het praktijkonderwijs gebruikt de Inspectie van het Onderwijs indicatoren die zijn bepaald in overleg met de scholen. Uitgangspunt daarbij is dat scholen voor praktijkonderwijs ernaar streven dat leerlingen een passend opleidingsniveau bereiken en leerlingen zich ontwikkelen volgens een individuele leerroute. De gegevens worden jaarlijks aangeleverd op basis van de landelijke uitstroommonitor en de volgmodule.