Belangrijke ketenpartners (vso)

Definitie

De indicator Belangrijke Ketenpartners toont informatie over de professionele organisaties waarmee de school op structurele wijze samenwerkt. Hiervoor zijn vooraf afspraken opgesteld of een samenwerkingsovereenkomst.

Toelichting

Voor deze indicator worden de volgende categorieën onderscheiden:

 • Medische zorg
 • Jeugdhulp
 • Arbeidsgerelateerde organisaties
 • Onderwijs (gerelateerde) instellingen

Voor deze indicator wordt de volgende intensiteit van samenwerking onderscheiden:

 • Niet van toepassing
 • Soms
 • Regelmatig
 • Vaak

Onderwijssoort

vso

Basisinformatie

Op Scholen op de kaart worden de volgende gegevens getoond:

 • De samenwerking met ketenpartners, ingedeeld in categorieën én in de intensiteit van de samenwerking.

Extra informatie

Extra informatie die getoond kan worden op Scholen op de kaart:

 • Een (of meerdere) samenwerkingsverband(en) waarin de school participeert (niet voor SO cluster 1 en 2).
 • Per categorie worden de ketenpartners waarmee wordt samengewerkt getoond.

Databron

De gegevens voor deze indicator worden aangeleverd door de school.

Validiteit en betrouwbaarheid

De school is zelf verantwoordelijk voor de betrouwbaarheid van de gegevens van deze indicator.