Examenresultaten

Definitie

Dit bestuursrapport toont de examenresultaten en de slaagpercentages van de scholen binnen uw bestuur.

Er is verdiepingsinformatie beschikbaar in absolute cijfers en in percentielen in het bestuursrapport Examenresultaten (interactief).

Inhoud

Dit bestuursrapport toont de volgende gegevens:

Slaagpercentage
Dit hoofdstuk toont het slaagpercentage per onderwijssoort van iedere school. De resultaten worden ingedeeld in een percentiel.
Centraal examen gemiddelde
Dit hoofdstuk toont het driejaarsgemiddelde van het centraal examen voor de scholen binnen uw bestuur. (Onderwijsresultatenmodel).
Centraal Examencijfers
Dit hoofdstuk toont het gemiddelde centraal examencijfer per onderwijssoort.
Verschil SE-CE
Dit hoofdstuk toont het verschil tussen het school examen en het centraal examen.

Berekening

Percentielscore

De resultaten worden ingedeeld in een percentiel dat de relatieve positie ten opzichte van andere scholen aangeeft, hierbij is het eerste percentiel (1) de laagste score en het honderdste (100) de hoogste.

De percentielscore op onderwijssoortniveau wordt berekend op basis van alle besturen die deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op vestigingsniveau wordt berekend op basis van alle vestigingen die deze onderwijssoort aanbieden. De percentielscore op onderwijssoortniveau kan dus afwijken van de percentielscore op vestigingsniveau omdat de vergelijkingsgroepen verschillen.

Driejaarsgemiddelde van het centaal examen
Het driejaarsgemiddelde van het centraal examen per onderwijssoort is berekend op basis van het Onderwijsresultatenmodel van de inspectie. Voor het driejaarsgemiddelde centraal examen wordt per onderwijssoort, per school een norm door de inspectie berekend. Hierbij wordt rekening gehouden met correctiefactoren (LWOO en APCG) die per school van toepassing kunnen zijn. De berekening van de aangepaste norm op basis van de correctiefactoren kunt u lezen in het schoolrapport Examenresultaten van de betreffende school.

Meer informatie over de berekeningen met betrekking op het Onderwijsresultatenmodel vindt u in Technische toelichting van het Onderwijsresultatenmodel op de website van de inspectie.

Verschil SE-CE
Het verschil SE-CE is geen indicator meer in het berekend eindoordeel van het Onderwijsresultatenmodel van de Inspectie van het Onderwijs. Wel ziet de inspectie erop toe dat er niet meer dan drie jaar achtereen een groot verschil is tussen het SE en CE

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO-vakkenbestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbare en valide input voor de berekening van de gegevens uit het rapport.