Examenresultaten (interactief)

Definitie

In dit interactieve rapport vindt u de eindexamenresultaten van uw scholen.

NB. In het rapport Examenresultaten vindt u meer informatie over de inspectie-norm.

Tableau rapport
Het rapport heeft het bestandsformaat .twbx, dit betekent dat u het programma Tableau Reader nodig heeft om het rapport te kunnen openen. Tableau Reader staat niet standaard op uw computer. U kunt gratis Tableau downloaden.

Inhoud

Dit rapport kent acht tabbladen:

In de rechterkolom van het tabblad vindt u de filters. Hieronder vindt u meer informatie over de tabbladen.

Landelijke beeld
Dit tabblad toont u het slaagpercentage, het CE-­‐cijfer en het SE-‐CE verschil van al uw scholen afgezet tegen het landelijk gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De grijze lijn is het landelijk gemiddelde, de blauwe lijn is uw bestuur.

Slaagpercentage
Dit tabblad geeft u inzicht in het slaagpercentage, afgezet tegen het afgelopen jaar en weergegeven met een percentielscore per onderwijssoort.
De grijze verticale streepjes geven het landelijk gemiddelde weer. Als u met uw cursor over een van de balken gaat, ziet u een tooltip die u meer informatie geeft.

Trend slaagpercentage
De blauwe lijn geeft de trend in slaagpercentage van uw scholen aan over de afgelopen vijf jaar. De kleuren van de balken geven aan in welk percentiel uw scholen vallen per jaar. Als u met uw cursor op een van de bolletjes in de blauwe lijn gaat staan, verschijnt er een tooltip.

Centraal examen
In dit tabblad ziet u het gemiddelde cijfer dat behaald is voor het centraal examen per onderwijssoort en per vak. De kleuren van de balken geven aan of uw scholen bij de beste of slechtste 25% hoort of dat het een percentiel heeft tussen de 25 en 75%. Het grijze streepje geeft het landelijk gemiddelde weer.
In de tweede kolom staat het verschil ten opzichte van vorig jaar, in de kolom daarnaast het percentiel waarin de scholen vallen en tenslotte het aantal deelnemers.

Trend centraal examen
Dit tabblad laat de trend zien van de centraalexamencijfers per onderwijssoort en per vak. Bovenin ziet u om welk onderwijssoort het gaat. Onderaan de tabel kunt u zien over welk schooljaar de cijfers gaan.De blauwe lijn geeft de trend in CE-­‐cijfers van uw scholen aan over de afgelopen vijf jaar als die beschikbaar zijn. De kleuren van de balken geven aan in welk percentiel uw scholen vallen per jaar.

Vergelijking centraal examen
In dit tabblad ziet u de CE-cijfers per school, per onderwijssoort en per vak. Aan de hand van de percentielscore kunt u zien hoe de resultaten van de verschillende scholen binnen uw bestuur van elkaar verschillen.

Verschil SE-CE
In dit tabblad wordt het verschil tussen het schoolexamen en het centraal examen getoond per onderwijssoort en per vak. Het verschil SE-­‐CEwordt berekend door van alle vakken die een schoolexamen en een centraal examen kennen de verschilscore te berekenen en hier het gemiddelde van te nemen. Een verschil kleiner dan 0,5 of een negatief verschil (waarbij SE-cijfer lager is dan CE-­cijfer) wordt gezien als een gering verschil. Dit is te zien aan de groene kleur van de balk. Een verschil dat groter is dan 0,5 wordt gezien als een groot verschil en is te zien in de tabel aan de oranje kleur van de balk. Een verschil groter dan 1,0 wordt gezien als een zeer groot verschil en is te zien aan de rode kleur van de balk. Met het grijze streepje wordt het landelijk gemiddelde aangegeven. U kunt ook het verschil ten opzichte van vorig jaar en het percentiel zien. Als u met uw cursorover een van de balken gaat, verschijnt er een tooltip.

Trend verschil SE-CE
Hier vindt u informatie over de trend in het verschil tussen schoolexamen en centraal examen van uw scholen over de afgelopen vijf schooljaren. De lijn geeft de trend weer en de balken de percentielscore. Aan de kleur van de lijn kunt u ook zien of het gaat om een gering verschil (groen), groot verschil (oranje) of zeer groot verschil (rood).

Toelichting

Export
Mocht u het hele rapport in pdf willen of een specifieke grafiek als plaatje in een ander document willen gebruiken, dan biedt Tableau Reader diverse mogelijkheden voor het exporteren van de gegevens van uw school. Hieronder leggen we de verschillende mogelijkheden uit.

N.B. Als u wilt exporteren uit Tableau moet de presentatiemodus uit staan.

Hoe exporteer ik het .twbx bestand naar een .pdf?

Ga naar het tabblad dat u wilt exporteren.

Hoe exporteer ik een tabblad als afbeelding?

Ga naar het tabblad waaruit u wilt exporteren.

De afbeelding kunt u terugvinden in de locatie waar u de afbeelding heeft opgeslagen.


Hoe exporteer ik een grafiek als afbeelding?

U kunt ook een specifieke tabel uit een tabblad downloaden.


Hoe exporteer ik gegevens uit een grafiek naar Excel?

U kunt de data ook exporteren naar Excel.

De afbeelding kunt u terugvinden in de locatie waar u de afbeelding heeft opgeslagen.

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO-vakkenbestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbare en valide input voor de berekening van de gegevens uit het rapport.