Interne doorstroom

Definitie

Dit rapport toont de inspectie-indicatoren Onderbouwsnelheid en Bovenbouwsucces van de scholen binnen uw bestuur.

Inhoud

Dit rapport bevat de volgende hoofdstukken:

Berekening

De inspectie-indicator wordt berekend op basis van de resultaten van de drie meest recente schooljaren.

Inspectie-indicator Onderbouwsnelheid

Van iedere leerling wordt per schooljaar bepaald of de leerling over gaat of blijft zitten in leerjaar 1 en 2. Het leerjaar waarin de leerling in het betreffende schooljaar onderwijs heeft gevolgd, wordt vergeleken met het leerjaar in het daarop volgende schooljaar. Voor deze indicator wordt vervolgens één percentage over de beide leerjaren bepaald.

De inspectienorm wordt gecorrigeerd op het aantal leerlingen woonachtig in een apcg-gebied en het aantal lwoo-leeringen.

Inspectie-indicator Bovenbouwsucces

Per leerling wordt bepaald of hij of zij het betreffende leerjaar in de bovenbouw (vanaf leerjaar 3) wel of niet succesvol afrondt. De inspectie-indicator drukt het percentage leerlingen in de bovenbouw uit dat het schooljaar succesvol afrondt.

De inspectienorm wordt gecorrigeerd op het aantal leerlingen woonachtig in een apcg-gebied, het aantal lwoo-leeringen, en leerlingen die tussentijds instromen.

Succesvol:

Niet succesvol:

Meer informatie over de berekeningen met betrekking op het Onderwijsresultatenmodel vindt u in Technische toelichting van het Onderwijsresultatenmodel op de website van de inspectie.

Uitzondering

Vergelijkingsgroep

Databron

De gegevens over instellingen zijn afkomstig van de Basisregistratie Instellingen (BRIN) en de Basisregistratie Onderwijsnummer (BRON). Vervolgens zijn de gegevens door DUO in een 1CijferVO bestand verwerkt. DUO verzamelt en beheert de gegevens. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1Cijfer-bestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt. De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie.

Vensters volgt voor de berekening de Technische Toelichting van het Onderwijsresultatenmodel van de inspectie.