Examenresultaten (interactief)

Definitie

Dit rapport toont de examenresultaten (centraal en school) van uw school.

In het rapport Examenresultaten vergelijking worden de examenresultaten afgezet tegen diverse relevante vergelijkingsgroepen. In het rapport Examenresultaten vindt u de examenresultaten van het meest recente jaar. Ook zit u het driejaarsgemiddelde afgezet tegen de inspectienorm.

Tableau rapport
Het rapport heeft het bestandsformaat .twbx, dit betekent dat u het programma Tableau Reader nodig heeft om het rapport te kunnen openen. Tableau Reader staat niet standaard op uw computer. U kunt gratis Tableau downloaden.

Inhoud

Dit is een interactief Tableau-rapport. U kunt verschillende filters toepassen. U kunt onder andere filteren op schooljaar, percentage voldoende per vak, aantal deelnemers en verschil t.o.v. vorig jaar.

Dit rapport geeft de volgende informatie:

Landelijk beeld
De landelijke trend en uw eigen trend van de afgelopen 5 jaar in slaagpercentage, CE en verschil SE-CE per onderwijssoort en leerweg.

Slaagpercentage
Uw slaagpercentage van het afgelopen jaar afgezet tegen het schooljaar daarvoor per onderwijssoort.

Trend slaagpercentage

Uw slaagpercentage van de afgelopen vijf schooljaren en de percentielscore.

Centraal examen
Uw gemiddelde CE-cijfer van de afgelopen vijf schooljaren per vak met de percentielscore.

Trend centraal examen
Uw gemiddelde CE-cijfer van de afgelopen 5 schooljaren per onderwijssoort en vak met de percentielscore.

Schoolexamen
Uw gemiddelde SE-cijfer van het afgelopen jaar afgezet tegen het schooljaar daarvoor per vak en onderwijssoort.

Trend schoolexamen
Uw gemiddelde SE van de afgelopen 5 jaar per onderwijssoort en per vak.

Verschil SE-CE
Het verschil tussen het SE- en CE-cijfer van uw school van het afgelopen jaar afgezet tegen het schooljaar daarvoor per vak.

Trend verschil SE-CE
Het verschil tussen SE- en CE cijfer van uw school van de afgelopen 5 schooljaren.

Berekening

De berekeningen van de gegevens vindt u terug in de indicator Examencijfersin de Vensters Encyclopedie.

Toelichting

Export
Mocht u het hele rapport in pdf willen of een specifieke grafiek als plaatje in een ander document willen gebruiken, dan biedt Tableau Reader diverse mogelijkheden voor het exporteren van de gegevens van uw school. Hieronder leggen we de verschillende mogelijkheden uit.

NB Als u wilt exporteren uit Tableau moet de presentatiemodus uit staan.

Hoe exporteer ik het .twbx bestand naar een .pdf?

Ga naar het tabblad dat u wilt exporteren.

Hoe exporteer ik een tabblad als afbeelding?

Ga naar het tabblad waaruit u wilt exporteren.

De afbeelding kunt u terugvinden in de locatie waar u de afbeelding heeft opgeslagen.


Hoe exporteer ik een grafiek als afbeelding?

U kunt ook een specifieke tabel uit een tabblad downloaden.


Hoe exporteer ik gegevens uit een grafiek naar Excel?

U kunt de data ook exporteren naar Excel.

De afbeelding kunt u terugvinden in de locatie waar u de afbeelding heeft opgeslagen.

Uitzondering

Vergelijkingsgroep

Uw schoolresultaten worden vergeleken met het landelijke gemiddelde per onderwijssoort en per vak.

Databron

De gegevens zijn afkomstig uit het 1CijferVO-bestand en het 1CijferVO-examenbestand van DUO. De 1CijferVO-bestanden worden per schooljaar opgemaakt.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het 1CijferVO-examenbestand wordt samengesteld uit de gegevens over instellingen van de Basisregistratie Instellingen (BRIN). De basisregistratie gegevens zijn aangeleverd en geaccordeerd door de instellingen zelf. DUO verzamelt, beheert en controleert de gegevens op interne consistentie. Hierdoor vormt het 1CijferVO-examenbestand de grondslag voor een betrouwbare en valide input voor de berekening van de gegevens uit het rapport.