Prognose aantal leerlingen

Definitie

Dit schoolrapport over de prognose van het aantal leerlingen toont detailinformatie over de verwachte ontwikkelingen in het leerlingenaantal en normatieve ruimte.

Inhoud

Hoeveel leerlingen zaten er de afgelopen jaren in het eerste leerjaar op de school en wat is de verwachting voor de komende jaren?

Uitzondering

Vavo-leerlingen worden niet meegenomen in de berekeningen van de leerlingenaantallen.

Databron

De gegevens in deze rapportage zijn afkomstig van het scenariomodel VO. Het scenariomodel is ontwikkeld in opdracht van Voion, het Arbeidsmarkt & Opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. De basisgegevens zijn gratis beschikbaar op scenariomodel-vo.nl.

Validiteit en betrouwbaarheid

Het scenariomodel wordt gemaakt met publieke gegevens van DUO (leerlingentellingen en formatiedata), het CBS (bevolkingsgegevens) en het Planbureau voor de Leefomgeving (bevolkingsprognose). Het rapport wordt jaarlijks geactualiseerd, tussentijds zijn actuele gegevens ook te vinden op de site van het Scenariomodel. Ga voor meer informatie naar scenariomodel-vo.nl.