Gemiddelde verblijfsduur sbo en so

Definitie

De gemiddelde tijd die een leerling tot op heden in het sbo of so heeft doorgebracht, inclusief het huidige jaar.

Toelichting

Let op, dit is de gemiddelde verblijfsduur van alle leerlingen die op dit moment in het sbo of so zitten. Het is dus niet de gemiddelde tijd die een leerling in totaal doorbrengt in het sbo of so voordat deze doorstroomt naar het voortgezet onderwijs.

Berekening

Aantal keer dat een leerling op 1 oktober ingeschreven heeft gestaan in de betreffende onderwijssoort, inclusief de huidige 1 oktober. Onderbrekingen tellen niet mee, de jaren voor een onderbreking wel. Het maakt niet uit of de leerling tussendoor van school of samenwerkingsverband is veranderd.
Bijvoorbeeld, een leerling met de volgende inschrijvingen
2014 - so
2015 - so
2016 - bao
2017 - so
heeft op 1 oktober 2017 een verblijfsduur in het so van 3 jaar.

Onderwijssoort

sbo
so

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)