Percentage leerlingen cluster 1 en 2

Definitie

De indicator Percentage leerlingen cluster 1 en 2 toont het percentage leerlingen dat woont in de regio van uw swv en is ingeschreven bij een instelling voor cluster 1 of 2 onderwijs.

Toelichting

Leerlingen in cluster 1 en 2 vallen niet onder verantwoordelijkheid van een swv, ze worden voor deze indicator ingedeeld op basis van hun 4-cijferige woonpostcode met behulp van de geldende regio-indeling. Dit houdt in dat het landelijke reformatorische swv geen waarden heeft op deze indicator.

Berekening

Percentage cluster 1 = aantal cluster 1 lln wonend in het swv / (aantal leerlingen bao + sbo)
Percentage cluster 2 = aantal cluster 2 lln wonend in het swv / (aantal leerlingen bao + sbo)

Onderwijssoort

so

Uitzondering

Leerlingen in cluster 1 en 2 vallen niet onder verantwoordelijkheid van het samenwerkingsverband.

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)