Relatief verzuim

Definitie

De indicator Relatief verzuim toont per gemeente in uw samenwerkingsverband het aantal kinderen met relatief verzuim per schooljaar. Deze worden weergegeven in verschillende categorieën.
In het geval dat een gemeente binnen twee samenwerkingsverbanden valt, worden de totale aantallen van die gemeente bij beide samenwerkingsverbanden getoond.
Voor de onderwijssoorten ‘so / vso’, ‘onbekend’, en ‘geen onderwijs’ is het niet mogelijk om onderscheid te maken tussen primair of voortgezet onderwijs. Van deze groepen wordt het totaal aantal kinderen bij zowel het po- als het vo- samenwerkingsverband getoond.

Toelichting

Relatief verzuim

Relatief verzuim totaal

Het aantal leerlingen waarbij sprake is van meer dan 16 uur ongeoorloofd verzuim gedurende 4 opeenvolgende lesweken.

Het ongeoorloofd verzuim van een ingeschreven leerling waarvan het schoolhoofd verplicht is het te melden aan de leerplichtambtenaar, te weten verzuim van meer dan 16 uren gedurende een periode van vier lesweken. Meerdere gevallen bij één leerling dienen hier éénmaal opgegeven te worden. Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling ingeschreven staat.
Hierbij ook het luxeverzuim van meer dan 16 uur in vier lesweken meetellen. Signaalverzuim en beginnend verzuim van minder dan 16 uur in vier weken hier niet meetellen.

Waarvan herhaald

Het aantal leerlingen waarbij sprake is van meerdere gevallen van ongeoorloofd verzuim van steeds meer dan 16 uur gedurende 4 opeenvolgende lesweken.

Het ongeoorloofd verzuim van een ingeschreven leerling waarvan het schoolhoofd verplicht is het te melden aan de leerplichtambtenaar, te weten verzuim van meer dan 16 uren gedurende een periode van vier lesweken. Meerdere gevallen bij één leerling dienen hier éénmaal opgegeven te worden. Vermelden bij de onderwijssoort waar de leerling ingeschreven staat.

Luxe verzuim artikel 13 a

Het aantal leerlingen waarvan luxe verzuim is geconstateerd.

Luxe verzuim is een vorm van relatief verzuim waarbij buiten de vastgestelde schoolvakanties om van school wordt verzuimd en waarbij het eigen belang (vaak ten behoeve van een vakantie) van ouder(s)/verzorger(s) of jongere prevaleert op het schoolbezoek. Indien een leerling meerdere keren luxe verzuim heeft gepleegd, wordt deze leerling eenmaal meegeteld. Ook de leerlingen meetellen waarbij het luxe verzuim minder dan 16 uur in vier weken telde.

Berekening

De gegevens worden bij DUO verzameld op gemeenteniveau, en per groep onderwijssoorten zoals hieronder aangegeven. Wanneer een gemeente in twee samenwerkingsverbanden valt, worden bij beide samenwerkingsverbanden de totale aantallen van die gemeente genoemd. De groep so/vso is niet te splitsen, dus bij een PO swv wordt de volledige groep so en vso in die gemeente getoond, hetzelfde geldt voor de groepen 'geen onderwijs' en 'onbekend'.
Het reformatorisch samenwerkingsverband (PO0001) heeft geen waarden op deze indicator, omdat het niet mogelijk is om op grond van de regio-indeling gemeenten aan dit swv te koppelen.
Wegens privacy wetgeving zijn de aantallen kleiner dan 5 afgeschermd.

Onderwijssoort

bao en sbo
so en vso
geen onderwijs
onbekend

Databron

DUO