Percentage leerlingen met opp

Definitie

De indicator Percentage leerlingen met opp toont het percentage bao-leerlingen met een ontwikkelperspectief (opp).

Toelichting

Het gaat om de leerlingen van wie het opp is geregistreerd in BRON.

Berekening

Percentage leerlingen met opp = Aantal leerlingen met opp / aantal bao leerlingen
De historiegrafiek gaat niet verder terug dan 2015, omdat er geen eerdere registratie van opp mogelijk was.

Onderwijssoort

bao

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)