Schooladvies en plaatsing

Definitie

De indicator Schooladvies en plaatsing toont de positie in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs ten opzichte van het schooladvies van de po-school. Het is mogelijk een filter te gebruiken voor onderwijssoort in het po, en voor welk schooladvies de leerling heeft mee gekregen. Voor de leerlingen zonder advies (onbekend of niet mogelijk) is het mogelijk onderscheid te maken naar de onderwijssoort in het vo.
Let op: omdat er wordt uitgegaan van alle leerlingen die uit het primair onderwijs zijn uitgestroomd, komen in de categorie ‘niet meer in het onderwijs’ ook leerlingen voor die bijvoorbeeld naar het buitenland zijn verhuisd of nu privé onderwijs volgen.

Berekening

Iedereen die op T in het bao of sbo zat

Onderwijssoort

bao
sbo

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)