Oordeel Inspectie

Definitie

De indicator Oordeel Inspectie toont het percentage scholen binnen uw swv dat een basisarrangement, aangepast-zwak arrangement of aangepast-zeer zwak arrangement heeft gekregen van de Inspectie van het onderwijs. Vanaf de detailpagina Scholen kunt u via een link direct naar het betreffende rapport op de pagina van de Inspectie navigeren.

Onderwijssoort

bao
sbo

Databron

Inspectie van het Onderwijs