Gewichtenleerlingen

Definitie

De indicator Gewichtenleerlingen toont het percentage gewichtenleerlingen binnen uw swv. Een gewichtenleerling is een leerling waaraan een gewicht wordt toegekend op basis van het opleidingsniveau van de ouders.

Toelichting

Het gaat om het totale percentage gewichtenleerlingen binnen uw swv, of op de scholenpagina het totale aantal gewichtenleerlingen op de school. Dit is iets anders dan de 6% drempel voor de berekening van het schoolgewicht!

Berekening

Percentage lln gewicht 0,3 = aantal lln gewicht 0,3 / (aantal lln bao + sbo + so)
Percentage lln gewicht 1,2 = aantal lln gewicht 1,2 / (aantal lln bao + sbo + so)
Percentage lln gewicht totaal = (aantal lln gewicht 0,3 + aantal lln gewicht 1,2) / (aantal lln bao + sbo + so)

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)