Verplaatsingen vanaf mijn scholen

Definitie

De indicator Verplaatsingen vanaf mijn scholen toont voor het vorig schooljaar per onderwijssoort het percentage leerlingen dat inmiddels van school is veranderd maar binnen het po is gebleven.

Toelichting

U ziet uit welke onderwijssoort de leerlingen afkomstig zijn en naar welke onderwijssoort zij verplaatst zijn.

Berekening

Voor beide schooljaren wordt gekeken naar de populatie op 1 oktober. Het percentage is berekend op basis van het totaal aantal leerlingen per onderwijssoort binnen uw swv in het vorige schooljaar, waarbij voor so leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die binnen uw swv bekostigd werden.

Onderwijssoort

bao
sbo
so

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)