Peildatum 1 februari

Definitie

De indicator Peildatum 1 februari toont het verschil tussen het aantal leerlingen dat op 1 februari stond ingeschreven op het speciaal basisonderwijs (sbo) en het speciaal onderwijs (so) in uw swv ten opzichte van 1 oktober daarvoor. Voor so leerlingen wordt uitgegaan van de leerlingen die door uw swv worden bekostigd. U kunt voor het so gebruik maken van een filter voor leeftijd en zorgcategorie.

Toelichting

Deze informatie vindt u ook terug in de Kijkdoos.

Databron

DUO (peildatum 1 februari)