Dashboard passend onderwijs

Vensters helpt schoolbesturen en hun scholen om transparant te zijn en verantwoording af te leggen over hun onderwijs. Binnen Vensters zitten verschillende modules waarmee ze zelf de regie hebben op informatievoorziening en verantwoording. De indicatoren die getoond worden in het dashboard passend onderwijs zijn onderverdeeld in po- en vo-indicatoren.