Gemiddelde verblijfsduur vso

Definitie

De indicator Gemiddelde verblijfsduur vso toont de gemiddelde verblijfsduur in jaren van uw vso leerlingen in het vso.

Toelichting

Let op: het betreft de gemiddelde verblijfsduur van al uw leerlingen die op dit moment in het vso zitten. Het is dus geen indicatie voor hoe lang leerlingen in totaal op het vso verblijven.

Berekening

De gemiddelde verblijfsduur wordt gemeten als het aantal keer dat de leerling op 1 oktober ingeschreven heeft gestaan in het vso. Dit is inclusief de huidige 1 oktober. Onderbrekingen tellen niet mee, de jaren voor een onderbreking wel. Het maakt niet uit of de leerling tussendoor van school of samenwerkingsverband is veranderd.
Bijvoorbeeld, een leerling met de volgende inschrijvingen
2014 - vso
2015 - vso
2016 - havo
2017 - vso
heeft op 1 oktober 2017 een verblijfsduur in het vso van 3 jaar.

Onderwijssoort

vso

Databron

DUO (peildatum 1 oktober)