Toelaatbaarheidsverklaringen

Definitie

De indicator Tlv toont van de toelaatbaarheidsverklaringen die bij het swv zijn aangevraagd het percentage dat is toegekend of afgewezen.

Toelichting

U kunt gebruik maken van een filter voor de afgifteduur van de tlv’s. Dit is een decentrale indicator, wat inhoudt dat de gegevens door swv'en zelf worden opgegeven.

Berekening

Als u filtert, worden de percentages berekend over het aantal aangevraagde tlv’s van die afgifteduur, niet over het totaal zoals bij andere indicatoren.

Onderwijssoort

vso

Databron

Decentraal: de gegevens worden ingevuld door samenwerkingsverbanden zelf.