Peildatum 1 februari

Definitie

De indicator Peildatum 1 februari toont het verschil tussen het aantal leerlingen dat op 1 februari stond ingeschreven op het voortgezet speciaal onderwijs (vso) in uw swv ten opzichte van 1 oktober daarvoor. Het betreft de vso leerlingen bekostigd door uw swv.

Toelichting

U kunt gebruik maken van een filter voor zorgcategorie.

Onderwijssoort

vso

Databron

DUO (peildatum 1 februari)